تعویض فن NP930X5J-S01US سامسونگ

تعویض فن NP930X5J-S01US سامسونگ فن NP930X5J-S01US  سامسونگ مراحل تعمیر فن NP930X5J-S01US  سامسونگ ۱۰ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴.۳ میلیمتری را از کاور پایین لپ تاپ بردارید.

ادامه مطلب »