ماژول و جیگ چیست؟

ماژول و جیگ   این محصول دارای اسامی مختلفی است. برخی افراد آن را ماژول (mould)، و سایرین جیگ (jig) می نامند. این محصول علیرغم

ادامه مطلب »