تعویض نمایشگر NP930X5J-S01US سامسونگ

تعویض نمایشگر NP930X5J-S01US  سامسونگ نمایشگر NP930X5J-S01US  سامسونگ مراحل تعویض نمایشگر NP930X5J-S01US  سامسونگ ۱۰ پیچ #۰۰ فیلیپس ۴.۳ میلیمتری را از کاور پایین لپ تاپ بردارید.

ادامه مطلب »

تعویض نمایشگر NP530U4BL سامسونگ

تعویض نمایشگر NP530U4BL سامسونگ نمایشگر NP530U4BL سامسونگ روش تعویض نمایشگر NP530U4BL سامسونگ قبل از پیاده کردن کامپیوتر، مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. با استفاده

ادامه مطلب »