دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859   شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب 44153186 شعبه شمال 26721443  
شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

خرابی برد T-CON
وبلاگ

خرابی برد T-CON

خرابی برد T-CON و خط افتادن روی صفحه تلویزیون اگر خطوط ظاهر شده به صورت خطوط عمودی رنگی و سراسری از بالا به پایین  است،

ادامه مطلب »