دفتر مرکزی: 66097851     مرکز تعمیرات: 66097859   شعبه شرق :77978135   شعبه هفت تیر: 88836102   شعبه جنوب: 55300568 شعبه غرب 44153186 شعبه شمال 26721443  
شعبه اسلامشهر و رباط کریم 56746602

پیاده سازی FX-888D هاکو

پیاده سازی FX-888D هاکو   مرحله ۱- باز کردن جعبه جعبه کارتنی از مواد بازیافت ساخته شده است. مرحله ۲- نگهدارنده آهن لحیم کاری نگهدارنده

ادامه مطلب »