پیاده سازی FX-888D هاکو

پیاده سازی FX-888D هاکو   مرحله ۱- باز کردن جعبه جعبه کارتنی از مواد بازیافت ساخته شده است. مرحله ۲- نگهدارنده آهن لحیم کاری نگهدارنده

ادامه مطلب »